Beeldgedicht Poëzio-Frislanda

SESAME YNFO —>

Er zijn voldoende beeldgedichten ( combinatie van een vers met een afbeelding) uit en over Fryslân beschikbaar om de getoonde teksten ( in zinsverband ) machinaal te laten hertalen. Hier worden de internationaal gebruikte talen Engels en Esperanto benut om te komen tot flaterloze hertalingen.

Google Translate Hollands <=> Engels

DUET Frysk < Google Translate–> Hollands

DUET Frysk < Google Translate–> Hollands