Oant-Moarn, leergang FRYSK

FRL-Target: 131.  En dat hopet letter ingeltsjes te wurden, sei dominy doe’t er in steltsje dronkene boeren seach.

De recorder kan (rechts) het beste worden afgesteld op 75%.

NL-source: En dat hoopt later engeltjes te worden, zei dominee toen hij een stelletje dronken boeren zag.

Any other SOURCE-language can be reached using GoogleLens.