POËZIO internacia.

MEEDEELBARE LINK naar POËZIO- INTERNACIA

Evenals de Fryske taal (Frysk) is de internationale taal ESPERANTO ter hertaling beschikbaar in bv Google-Translate en Google-Lens. In beide gevallen zijn deze “minors” nog NIET voorzien van uitspraak-bestanden.

Zoals vast wel weet is het Esperanto een geconstrueerde HULPTAAL, eenvoudig, vrijwel uniform en gemakkelijk in korte tijd te leren. Het Esperanto is gemaakt om simpel te zijn, en heeft alleen zoveel regels als puur noodzakelijk. Het telt één grammaticale naamval en de grammatica is volledig regulier. In de visie van de bedenker Zamenhof zou deze taal het onderlinge begrip van de mensheid bevorderen, onderlinge ruzies en oorlogen kunnen voorkomen. De taal werd wereldwijd ingevoerd en wordt nog steeds beoefend. Evenals het Frysk verdient deze taal meer ondersteuning.

OVER ESPERANTO: https://esperanto-nederland.nl/ned/informatie/2e-taal.php

Alfabet: Elke letter heeft een vaste klank, en de spelling is geheel regelmatig. Voorbeeld van de uitspraak/ klank van Esperanto: https://esperanto12.net/nl/01/

————————————————————————–

—-> Op deze totaal.site wordt poëzie uit en over Fryslân benut als oefenmateriaal voor het snel kunnen leren van het Esperanto. ADRES: https://www.totaal.site/woorden-van-hoop-en-troost/poezio-internatia/ Een andere stimulans is, dat het provinciale bestuur van Fryslân een grotere internationale verspreiding van poëzie uit en over Friesland wil ondersteunen.

PROVERBO ESPERANTO –> NL 18

Naar aanleiding van gevorderde inzichten wordt nu op deze totaal.site extra aandacht gegeven aan poëzie uit en over Fryslân met het Esperanto als tussentaal en speciaal als doeltaal met detaillering voor goed begrip van de inhoud. Vertaalmachines maken fouten (verkeerde keuzes) maar Esperanto is bijna nooit.

Als u wilt kunt u de brontaal of de doeltaal veranderen in de eigen moeder/thuistaal. Of tekst-correcties aanbrengen en het resultaat delen. Vergeet niet om ook de Esperanto-tekst uit te spreken.

Poezio Frislando 09-23 Leeg strand

Poezio Frislando 08-23 rust

Poezio Frislando 08-23 Fryslân

Poezio Frislando 08-23 eeuwig

Poezio Frislando 08-23 bramen